ورود

وارد شدن به حساب کاربری

نام کاربری*
رمز عبور *
من را بخاطر بسپار

ساختن حساب کاربری

پر کردن تمامی گزینه های دارای * اجباری می باشد
نام
نام کاربری*
رمز عبور *
تایید رمز عبور*
ایمیل*
تایید ایمیل*
کد امنیتی*
Reload Captcha

انسان شناسی و فرهنگ

انسان شناسی و فرهنگ

امنیت غذایی و ناامنی آبی


یکی از عمده‏ ترین سیاست‏ها و راهبردهای اتخاذ شده در دوران پس از انقلاب اسلامی، سیاست امنیت غذایی است که در برنامه‏ های توسعه به کرات بدان پرداخته شده است. تعریف از امنیت غذایی در ایران همواره، یک تعریف د‏م‎دستی و مبتنی بر تولید صرف است، در حالی که اساساً این مفهوم، با توسعه پایدار گره خورده است. در گزارش سازمان فائو بر مبنای داده‎های تاریخی چنین آمده که بسیاری از پروژه‎های توسعه آبی  از طریق ایجاد امنیت غذایی و جلوگیری از سیل و خشک ‎سالی نقش مهمی را در در کاهش فقر بازی می‎کند و همچنین در افزایش اشتغال نیز کاملاً تاثیرگذار است. در بسیاری از موارد، آبیاری کشاورزی نقش مهمی در توسعه اقتصاد روستایی بازی می‎کند و باعث رشد اقتصادی و کاهش فقر می‎شود. (فائو، 2007: 11) اما در بسیاری از موارد خصوصاً در کشورهای درحال توسعه و غیردموکرات، امنیت‎ غذایی نقطه مقابل امنیت آبی است. این کشورها...
ادامه خواندن

معرفی کتاب برنامه ریزی برای تنوع


سیاستگذاری و برنامه ریزی در جهانی آکنده از تفاوت ها ما در جهانی زندگی می کنیم آکنده از پیچیدگی ها و گوناگونی های دم افزون و در جهانی اینچنین، طراحی شهر برای جوامع چند فرهنگی چالش اصلی پیش روی برنامه ریزان است؛ جوامعی که نظام های حقوقی و دولتی شان اغلب نه توان این کار را دارند و نه تجهیزاتش را. در جهان غرب، چهارچوب رسمی برنامه ریزی متاثر از درک خاصی از دموکراسی  است؛ درکی که حاکمیت را از آن اکثریت دانسته و در عمل، حق متفاوت بودن را محو می سازد، خاصه آن که اکثریت لب به سخن می گشایند. البته قواعد و ارزش های فرهنگ مسلط صرفاً در چهارچوب های قانونی وضع شده برای برنامه ریزان جای نگرفته اند، بلکه این ارزش ها در نگرش، رفتار و شیوه های عمل متخصصان برنامه ریزی نیز ریشه دوانده اند.  برنامه ریزی فضایی نقش مهمی در شکل دهی مکان ها...
ادامه خواندن

ضرورت تداوم در برنامه ریزی


توسعه در مفهوم لغوی به معنای فراخی و فراخ کردن است(لغت نامه دهخدا)؛ ولی عموما مفهوم توسعه در حوزه اجتماعی به معنای تحول و تکامل جامعه بکار می رود، در نتیجه توسعه شامل هر دو بُعد کمّی و کیفی می شود؛ همچنین بر حسب زمان و مکان امری نسبی بوده و خاصیتی درونزا دارد. میزان توسعه به صورت کاربردی و عینی می تواند توسط شاخص های کیفی و کمّی در اجتماع سنجیده شود؛ شاخص هایی چون میزان کاهش فقر، اشتغال، مشارکت، تغییرات نهادی و سازمانی، عدالت اجتماعی و غیره. نگاهی کلی به فرایند های تاریخی جوامع نشان می دهد که از دیر باز ملل مختلف برای دوام، انسجام و نهایتا پیشرفت و تعالی- و یا به عبارت دیگر توسعه خویش- به تدبیر و بکارگیری راهکارهایی دست زده اند. این رویکردها و واکنش ها، صرف نظر از بحث نسبی بودن و تفاوت بر حسب شرایط زمانی و مکانی، از ماهیت ها...
ادامه خواندن

مفهوم برنامه ریزی فرهنگی


  اگر برنامه ريزي را مداخلات هدفمند آگاهانه و سنجيده انساني در مسير حوادث و فرايندها بدانيم - كه نتيجه آن ممكن است موفقيت آميز باشد يا نه - بر اين اساس، برنامه ريزي فرهنگي را نيز مي توان كوشش آگاهانه، سنجيده و سازمان يافته دولت براي ايجاد تغيير در وضع موجود ودستيابي به اهداف مطلوب در حوزه هاي مختلف فرهنگي دانست. همان گونه كه در تعريف فوق نيز مستتر است ، عبارت برنامه ريزي فرهنگي با مفروضات زير همراه مي باشد:  - در حوزه فرهنگي مي توان دست به برنامه ريزي زد و اگر امري مطلوب نباشد، امري اجتناب پذير است؛ - در حوزه فرهنگ، مشكلاتي وجود دارد كه بايد آنها را با اقداماتي كه « برنامه ريزي فرهنگي »مي ناميم، مرتفع سازيم؛  - برنامه ريزي فرهنگي بيشتر برعهده دولت است و يا از دولت انتظار مي رود كه دست به چنين اقدامي بزند؛ - برنامه ريزي فرهنگي مبتن...
ادامه خواندن

پنج مرحله اصلی مديريت ؛ از برنامه ریزی تا نظارت


   مديريت را در يك تعريف ساده ، علم و هنر به كارگيري منابع و نيروها در راستاي رسيدن به اهداف مورد نظر مي دانند . در يك تعريف علمي، مديريت عبارت است از:فراگرد به كارگيري مؤثر و كارآمد منابع مادي و انساني بر مبناي يك نظام ارزشي پذيرفته شده كه ازطريق برنامه ريزي، سازماندهي، بسيج منابع و امكانات، هدايت و كنترل عمليات براي دستيابي به اهداف تعيين شده صورت مي گيرد. برخلاف مفهوم فرهنگ، تعاريف مديريت بسيار به هم نزديك هستند و مي توان در تعريف اين مفهوم،شاهد اجماع ميان علماي مديريت بود. ازاين رو: 1- مديريت يك فراگرد است؛ 2- بر هدايت تشكيلات انساني دلالت دارد؛ 3- مديريت مؤثر مبتني بر تصميم گيري مناسب و دستيابي به نتايج مطلوب است؛ 4- مديريت كارآ، متضمن تخصيص و مصرف مدبرانه منابع است؛ ابعاد و چارچوب هاي مديريت ؛ علما و صاحب نظران علم مديريت، براي هر مديريتي پنج جزء يا...
ادامه خواندن