ورود

وارد شدن به حساب کاربری

نام کاربری*
رمز عبور *
من را بخاطر بسپار

ساختن حساب کاربری

پر کردن تمامی گزینه های دارای * اجباری می باشد
نام
نام کاربری*
رمز عبور *
تایید رمز عبور*
ایمیل*
تایید ایمیل*
کد امنیتی*
Reload Captcha

انسان شناسی و فرهنگ

انسان شناسی و فرهنگ
اندازه فونت: +

معرفی کتاب تاریخ و نظریه اجتماعی

 

دو پرسش اصلی نویسنده، فایده ی نظریه ی اجتماعی برای مورخان، و فایده ی تاریخ برای نظریه پردازان اجتماعی است. این بحث از زمانی شروع شد که در دهه ی 1960 نویسنده دوره ای را با عنوان ساختار اجتماعی و تغییر اجتماعی در دانشگاه ارائه می دهد. سپس در 1980 کتاب جامعه شناسی و تاریخ را منتشر می کند که بیانه ای برای استفاده از نظریه ی اجتماعی در تاریخ به شمار می رود. پس از آن، برک به دامنه ی مطالعه ی خود را گسترده تر کرده و این کتاب را منتشر می کند.

 برک نخست به استفاده ی مورخان از مدل ها، روش ها، و مفاهیم علوم اجتماعی می پردازد و سپس برخی از تعارضات فکری همچون تضاد میان ساختار و عاملیت انسان را تحلیل می کند که در قلب تنش میان تاریخ و نظریه ی اجتماعی قرار دارد. او از چرخش فرهنگی صحبت می کند که توسط برخی جامعه شناسان و انسان شناسان انجام گرفت. نویسندگانی چون باختین و گامبریج و کوهن مورد تأکید هستند.

برک در ویرایش دوم به مسائل جدیدتری چون تعارض میان نظریه ی انتخاب عقلانی و نسبیت گرایی فرهنگی می پردازد. این مسئله در مورد کلاسیک هایی چون وبر یا مارکس مطرح نبود.

کتاب از شش فصل تشکیل می شود: نظریه پردازان و مورخان، مدل ها و روش ها، مفاهیم مرکزی، مسائل مرکزی، نظریه ی اجتماعی و تغییر اجتماعی، و در نهایت پست مدرنیته و پست مدرنیسم. فصل یکم به رابطه ی میان مورخان و نظریه پردازان اجتماعی پرداخته و دیدگاهی کلی از تاریخ را از این منظر ارائه می دهد. فصل دوم بر مدل ها و روش های مختلف مورد استفاده در رشته های گوناگون متمرکز است. این مدل ها و روش ها، تطبیق، استفاده از مدل ها و سنخ ها، روش های کمی و در نهایت، ذره بین اجتماعی هستند یعنی تحلیل اجتماعی خرد و تاریخ خرد. فصل سوم به استفاده ی مورخان از مفاهیم مختلف دانشمندان اجتماعی می پردازد. مفاهیم مورد بحث برک، جنس و جنسیت، طبقه و پایگاه اجتماعی، قدرت و فرهنگ سیاسی هستند. در فصل چهارم، نویسنده چهار مجموعه از تباین ها و بحث های فکری بر سر پیش انگاشت های فلسفی در کارهای دانشپژوهان را به بحث می کشد: بحث عقلانیت در برابر نسبیت گرایی، وفاق دربرابر تضاد، واقعیت دربرابر افسانه، ساختار دربرابر عامل. فصل پنجم بر مسائل تغییر اجتماعی متمرکز بوده و دیدگاهی کلی از مدل های اسپنسر و مارکس ارائه می دهد، با اشاره به نقاط قوت و ضعف آشکار آن ها، و سپس برک جایگزین هایی چون ترکیب هر دو مدل، مطالعه ی الگوهای جمعیتی، الگوهای فرهنگ، تأثیر برخوردهای میان جوامع، و اهمیت رخدادها و نسل ها را مورد بحث قرار می دهد. فصل آخر به پست مدرنیته و پست مدرنیسم می پردازد و مفاهیم بی ثباتی و مرکززدایی را بحث می کند.

در این شش فصل، نویسنده مبرهن می سازد که استفاده از نظریه ی اجتماعی موجب تسهیل کار مورخ می شود. او استدلال می کند که این امر نه ضعف نظریه ی اجتماعی بلکه نقطه قوت آن است زیرا پاسخ های جدیدی به سوالات قدیمی داده و سوالات جدیدی را مطرح می سازد. نظریه ی اجتماعی موجب گسترده شدن تخیل مورخ شده و فرضیات عادی و تبیین های تاریخ را به پرسش می کشد. برای نظریه پرداز اجتماعی، استفاده از تاریخ باعث این یادآوری می شود که تجارب انسان و نهادها پیچیده و متنوع هستند. این امر، توانایی کاربست نظریه ی اجتماعی ای که در یک زمان و مکان معین شکل گرفته بر دوره ها و مکان های متفاوت را به پرسش می کشد.

برک غنای تاریخ و نظریه اجتماعی را نشان می دهد و از فایده ی هردو برای همدیگر دفاع می نماید، زیرا بر این باور است که هدف هردو، فهم بهتر انسان هاست. از نگاه او، تاریخ و نظریه اجتماعی، دو جنبه ی متفاوت از یک تلاش علمی هستند.

فهرست مطالب

دیباچه

1. نظریه پردازان و مورخان

گفتاری از ناشنوا

جدا شدن تاریخ و نظریه

نادیده گیری گذشته

ظهور نظریه ی اجتماعی

همگرایی نظریه و تاریخ

2. مدل ها و روش ها

تطبیق ها

مدل ها

روش های کمی

ذره بین اجتماعی

3. مفاهیم مرکزی

نقش ها و اجراها

جنس و جنسیت

خانواده و خویشاوندی

اجتماعات و هویت ها

طبقه و جایگاه اجتماعی

تحرک اجتماعی و تمایز اجتماعی

مصرف و مبادله

سرمایه ی اجتماعی و فرهنگی

مشتریان و مراجعان

قدرت و حوزه ی عمومی

مراکز و حاشیه ها

هژمونی و مقاومت

اعتراض اجتماعی و جنبش های اجتماعی

ذهنیت ها، ایدئولوژی ها، گفتمان ها

ارتباطات و دریافت

پسا استعمار و دوزیستی فرهنگی

شفاهیت و متنیت

خاطره و اسطوره

4. مسائل مرکزی

عقلانیت در برابر نسبیت

مفاهیم فرهنگ

وفاق در برابر تضاد

واقعیت ها در برابر افسانه ها

ساختارها در برابر عاملان

کارکردگرایی

نمونه ی ونیز

ساختارگرایی

بازگشت کنشگر

5. نظریه ی اجتماعی و تغییر اجتماعی

مدل اسپنسر

مدل مارکس

راه سوم؟

جستارهایی در ترکیب

الگوهای جمعیتی

الگوهای فرهنگ

برخوردها

اهمیت رخدادها

نسل ها

6. پست مدرنیته و پست مدرنیسم

بی ثباتی

برساخت های فرهنگی

مرکززدایی

فراسوی اروپامحوری؟

جهانی شدن

نتیجه گیری

کتاب نگاری

نمایه

 

تاریخ و نظریه اجتماعی

History and social theory

 

نوشته ی پیتر برک

منتشر شده در 31 دسامبر 1992، انتشارات دانشگاه کرنل، 198 صفحه. ISBN: 0801428610

 

ویرایش دوم، منتشر شده در 10 نوامبر 2005، انتشارات پولیتی، 224 صفحه. ISBN: 0801472857

  

  

  دوست و همکار گرامی

چنانکه از فعالیت های داوطلبانه کانون «انسان شناسی و فرهنگ» و مطالب منتشر شده در سایت آن بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

 

حامی گرامی اطلاعات مالی کانون انسان‌شناسی و فرهنگ هفته‌ای یکبار در نرم افزار حسابداری درج می‌شود شما میتوانید شرح فعالیت مالی کانون را از طریق لینک زیر دنبال کنید.

 

https://www.hesabfa.com/View/Login

 

 

 

انسان شناسی درد و رنج (8)
هیلاری کلینتون، بازگشت به مداخله گری قدرتمند؟ نزدی...

Related Posts