اشکال همکاری‌ها و حمایت‌های نهادی

این شیوه شامل موسسات دولتی و غیر دولتی می شود که با انسان شناسی و فرهنگ برای  یک همکاری مشخص  و موردی و یا گروهی از همکاری های  پیوسته  به توافق رسیده اند و این همکاری در هر  مورد به دقت و روشنی بیان می شود. این همکاری ها به هیچ عنوان شکل قرارداد یا هیچ شکل پولی و مالی  ندارد.  گروهی از روزنامه ها  نشریات دوره ای،  برخی از نهادهای  دولتی  و شهرداری ها و  بسیاری از  انجمن های علمی و مدنی جزو این گروه هستند که بزودی فهرست آنها به صورت جداگانه نیز در دسترس خواهد بود. برای وارد شدن در رابطه ای از همکاری  نهادی با انسان شناسی و فرهنگ باید با مدیریت  آن تماس گرفته شود. از شیوه‌های این نهادها برای کمک مالی به انسان‌شناسی، درج آگهی‌های موسسات و شرکت‌های خصوصی و دولتی در سایت انسان‌شناسی و فرهنگ و دریافت هزینه‌های آن برای صندوق سایت، کمک‌های بی‌چشمداشت و رایگان اداری- حقوقی موسسات خصوصی و دولتی و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی و ... اطلاق می‌گردد.

از اهداف مهم انسان‌شناسی و فرهنگ، ایجاد و تقویت رویکرد بین‌رشته‌ای در نگاه به مسائل و تحلیل آن‌ها و همچنین ایجاد فضایی برای گفتگو و تبادل اندیشه و همکاری‌های اجرایی‌تر متخصصان حوزه‌های مختلف علمی و هنری با یکدیگر بوده است. به این منظور و در وهله اول، تنوع شاخه‌های موضوعی طراحی شده برای سایت ودر ادامه آن، ترکیب و تنوع جلسات یکشنبه‌ها برنامه‌ریزی شده است. در همین راستا و به منظور افزایش همکاری‌های نهادی، انسان‌شناسی و فرهنگ در فاز جدید فعالیت‌های خود، آغاز به امضای تفاهم‌نامه‌هایی با نهادها و سازمان‌هایی کرده که دارای اشتراکاتی در اهداف و فعالیت‌ها هستند. این تفاهم‌نامه‌ها اشکالی از حمایت متقابل و همکاری مشترک را در برخی از حوزه‌های قید شده در متن تفاهم‌نامه، برای طرفین به ارمغان می‌آورند.

این تفاهم‌نامه‌ها مدت‌دار بوده و طرفین را در خصوص استفاده از کلیه ظرفیت‌های موجود، جهت اجرای طرح‌های مشترک و تبادل تجارب در زمینه‌های زیر، متعهد خواهند کرد:

تا امروز (بهمن 1393)، انسان‌شناسی و فرهنگ با نهادهای زیر، تفاهم‌نامه همکاری امضاء کرده است:

به این منظور، نمونه‌ای از این تفاهم‌نامه‌ها را در ادامه همین مجلد، مطالعه نمایید.

انسان‌شناسی و فرهنگ همچنین همکاری‌هایی با برخی نهادهای مطبوعاتی و انتشاراتی دارد که از آن جمله می‌توان تاکنون (بهمن 1393) به موارد زیر اشاره کرد:

لوموند دیپلماتیک

انسان‌شناسی و فرهنگ این آمادگی را دارد که در ادامه‌ی کارهای رسانه‌ای، دانش و تجربه‌ی خود را برای انجام برنامه‌های مطبوعاتی، ایجاد بانک‌های اطلاعاتی تخصصی، تدوین و انتشار راهنماهای تخصصی فرهنگی برای موسسات و شرکت‌های خاص، تهیه‌ی محصولات فرهنگی، ایجاد ستون‌های مشترک مطبوعاتی، برگزاری نشست‌ها و همایش‌های تخصصی در این حوزه و همچنین ترجمه یا تالیف کتاب‌های تخصصی یا ترویجی به صورت مشترک به کار گیرد. به این منظور، آیین‌نامه مربوطه را از همین سند مطالعه نمایید.