ورود

وارد شدن به حساب کاربری

نام کاربری*
رمز عبور *
من را بخاطر بسپار

ساختن حساب کاربری

پر کردن تمامی گزینه های دارای * اجباری می باشد
نام
نام کاربری*
رمز عبور *
تایید رمز عبور*
ایمیل*
تایید ایمیل*
کد امنیتی*
Reload Captcha

انسان شناسی و فرهنگ

انسان شناسی و فرهنگ
اندازه فونت: +

هیلاری و ترامپ و رویاهای آمریکایی

روز سه شنبه ششم مهر ماه، ميليونها نفر از مردم جهان و به ويژه در منطقهي آشوبزدهي خاورميانه تماشاگران نخستين مناظرهي رونالد ترامپ و خانم هيلاري کلينتون دو نامزد برگزيدهي آمريکا براي شرکت در انتخابات رياست جمهوري اين کشور بودند اين مناظره به ويژه از نظر مردم خاورميانه از اين جهت ميتوانست حايز اهميت باشد که به آنها امکان ميداد تا بتوانند درک بهتري از مواضع ترامپ و هيلاري کلينتون داشته باشند و به اين فکر کنند که انتخاب کدام يک از آنها ميتواند. آيندهي روشنتري را پيش رويشان قرار دهد.
واقعيت اين است که سياستمداران آمريکايي همانند سياستمداران اکثر کشورهاي جهان هرگز آن شخصيتي نيستند که در جريان فعاليتهاي انتخاباتي يا در مناظرههاي تلويزيوني نشان داده ميشوند و بنابراين در خوشبينانهترين شکل، همهي آنها پس از راهيابي به کاخ سفيد فقط ممکن است به بخشي از وعدههايي که در جريان فعاليتهاي انتخاباتي به مردم دادهاند عمل کنند و شخصيتشان در مقام رئيس جمهور همان شخصيت برساخته از سوي مشاوران انتخاباتي باشد که در پشت تريبونها و در مجامع انتخاباتي به نمايش درميآمد، و شايد به همين دليل شمار کساني که حاضرند براي انتخاب رئيس جمهور به پاي صندوقهاي رأي روند در هر دوره به نسبت دورههاي قبل کمتر ميشود و آمارهاي اعلام شده در آمريکا نشان ميدهد که در اين دوره چيزي کمتر از 40% از حايزين شرايط شرکت در انتخابات مايلند که به حوزههاي رأيگيري بروند. و به يکي از دو نامزد انتخابات رأي بدهند و به همين دليل هم اکثر مردم علاقهاي به تماشاي مناظرهي دو نامزد انتخاباتي ندارند. اما در خارج از آمريکا و در خاورميانه و آمريکاي لاتين مسئله کمي متفاوت است و مردم اين مناطق با وجود اينکه ميدانند تغيير ساکنان موقت کاخ سفيد لزوماً به معناي تغيير در سياست خارجي آمريکا نخواهد بود اما ميل دستيابي به کورسويي از اميد هم براي نشاندن آنها در مقابل تلويزيون و تماشاي مناظرههاي انتخاباتي کافي است تا ساعتي را تماشاگر زد و خوردهاي کلامي نامزدهاي انتخاباتي باشند.
بهويژه آن که گاهي در اين مناظرهها مطالبي مطرح ميشود که مردم کمتر در جريان آنها قرار گرفتهاند و مخصوصاً در اين دوره که آقاي ترامپ، نامزد جمهوريخواهان در عرصهي سياست خامتر از آن است که قواعد بازي را به درستي بداند و بنابراين ممکن است حتي به رغم توصيهي مشاورانش مسايلي را مطرح کند که نبايد و به همين دليل اولين مناظره کلينتون و ترامپ از آن دست برنامههايي بود که عدهي زيادي اشتياق ديدنش را داشتند. اما آنچه که در اين مناظره شاهدش بودند پاسخ چندان مناسبي به انتظار آنها نبود از يک سو تلاش خانم کلينتون براي اقناع هرچه بيشتر مردم طبقهي متوسط آمريکا که بنابر ماهيت طبقاتي خود بيش از هر چيز به داشتن جامعهاي آرام، رفاه نسبي و سياست خارجي تنش گريز احتياج دارند به روشني آشکار بود و اينکه او مجري همان سياستي خواهد بود که باراک اوباما در طي هشت سال زمامدارياش سعي کرد اجرا کند. از سوي ديگران رونالد ترامپ چه در اين مناظره و چه در سخنرانيهاي انتخاباتياش تلاش کرد تا خود را به رغم اينکه شخصاً جزء گروه يک درصديهاي آمريکا و يکي از سرمايهداران بزرگ است در گروه نودونه درصديها قرار دهد يعني اکثريت مردم که سالهاست، عليه وال استريت و سياستهاي سرمايهسالارانه اعتراض ميکنند. آقاي ترامپ که يک پوپوليست تمام عيار است اين را به خوبي دريافته است که با شعارهاي عوامپسند و سخن گفتن از برنامه هاي عوام فهم بهتر ميتواند مقام نمايندگي تودههاي مردم آمريکا و به ويژه کارگران و کشاورزان و طبقات فرودست جامعه آمريکا را به نام خود بزند، و مردمي را که از يک سو دچار اسلام هراسي شدهاند و بعد از حادثه 11 سپتامبر با کابوس حملات تروريستي بنيادگراها دست به گريبانند و از سوي ديگر، با کمک آقاي ترامپ تصوير آمريکاي قدرتمندي را در ذهن خود ترسيم کردهاند که بايد فرمانرواي دنيا باشد با خود همراه کند و به آنها آمريکايي را هديه کند که نه بنيادگراهاي اسلامي و نه استيلاطلبان روسيه و پوتين در برابرش جرأت عرض اندام داشته باشند و همان آمريکايي که در دوران بعد از جنگ جهاني دوم توانست در عرصهي سياست جهان يکه سواري کند.
باز هم، همانند گذشته نقش کلانتر ستاره طلايي را به عهده بگيرد و البته که در چنين کشوري جايي هم براي مهاجراني که از کشورهاي خود آواره شدهاند نخواهد بود و آمريکا به سالهايي که يک مدينه رويايي بود باز خواهد گشت. اما واقعيت اين است که اوضاع جهان دگرگون شده و از دوراني که آمريکاييها ميتوانستند چنين روياهايي داشته باشند سالها گذشته است و بنابراين آقاي ترامپ هم همانقدر در اجراي وعدههايي که ميدهد ناتوان خواهد بود که خانم کلينتون.

این مطلب در همکاری با مجله آزما منتشر شده است.

  

  

  دوست و همکار گرامی

چنانکه از فعالیت های داوطلبانه کانون «انسان شناسی و فرهنگ» و مطالب منتشر شده در سایت آن بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

 

حامی گرامی اطلاعات مالی کانون انسان‌شناسی و فرهنگ هفته‌ای یکبار در نرم افزار حسابداری درج می‌شود شما میتوانید شرح فعالیت مالی کانون را از طریق لینک زیر دنبال کنید.

 

https://www.hesabfa.com/View/Login

 

 

 

دو تجربه وارونۀ دانشگاهی: از قزوین تا تهران
درباره بهرام بيضايى، قايقى روى آب مه آلود

Related Posts