ادوارد سعید، برگردان نگار شیخان

صحبت هم به عنوان یک آمریکایی و هم به عنوان یک عرب من باید از خوانندگان خود بخواهم که نوع دیدگاه ساده را دست کم نگیرم که مشتی از نخبه گان مستقر در پنتاگون برای سیاست آمریکا فرمول ساخته اند در تمامی جهان عرب و دنیای اسلام، دیدگاهی که در آن وحشت، جنگ، و تغییرات رژیمی یک طرفه- با حمایت بزرگترین بودجه های نظامی در تاریخ- ایده های اصلی مورد بحث به صورتی بی پایان توسط رسانه ای که خود را به نقش تولید به اصطلاح  "متخصصان" که خطوط کلی دولت را معتبر می کنند. تفکر، مباحثه، مباحثه عقلانی و اصول اخلاقی بر مبنای مفهومی سکولار که افراد بشر باید تاریخ خود را بسازند با ایده های انتزاعی که استثناگرایی آمریکایی و غربی را علم می کنند، و ارتباط با هم بافت، را نادیده می گیرند و دیگر فرهنگ ها را تحقیر می بینند.

احتمالا شما خواهید گفت که من عبورهای ناگهانی از علوم انسانی و تتفسیر از یک سو و سیاست خارجی از سوی دیگر دارم، و اینکه جامعه مبتنی بر فناوری امروزه با قدرت بی سابقه به اینترنت و جنگنده های اف-16 دسترسی دارد که توسط متخصصان سیاست گذاری های فنی قدرتمند مثل دونالد رامسفلد و ریچارد پرل. اما چیزی که در واقع گم شده است حس غلضت و وابستگی زندگی بشر، که نمی توان آن ها به یک فرمول خلاصه کرد و یا آن را به عنوان نامرتبط حذف کرد.

این یک جنبه از مباحثات جهانی است. در کشورهای عرب و مسلمان ان وضعیت به روشنی بسیار بهتر است. بنا به گفته رولا خلف، منطقه به چند بخش ضد آمریکایی تقسیم شده است که درک کمی از آنچه که آمریکا واقعا هست به عنوان یک جامعه دارند. از آنجا که دولت ها نسبتا قادر نیستند که بر سیاست های آمریکا به سوی آن ها تاثیر بگذارند، آنها انرژی خود را برای سرکوب و کم نگه داشتن جمعیت های شان به کار می برند، که سبب خشم می شود، عصبانیت و بیچارگی و درماندگی آن ها و لعن و نفرین شان که جوامع را باز نگه داشتن که در ان جا ایده های سکولار در مورد تاریخ بشر و توسعه که با شکست و ناکامی و درماندگی روبه رو شده اند، و نیز با اسلامی که بر مبنای یادگیری طوطی واری و نسخ آن چیزی است که از آن به عنوان آن دیگری یاد می کنیم، یعنی انواع ارقابتی دانش سکولار. فقدان تدریجی سنت خاص اجتهاد اسلامی-ویرانی فرهنگی زمان ما، با نتیجه ای که تفکر نقادانه و کشمش های فرد مسائل دنیای مدرن به سادگی از نظر ها دور شده اند.

این بدان معنی نیست که دنیای فرهنگی به سادگی دچار پسرفت در یک جهت بوده نسبت به نئو شرق شناسی متخاصم و از سوی دیگر به رد. بیانیه جهانی سال گذشته سازمان ملل در ژوهانسبورگ ظهور یک هیات موسسان را خوشامد گفت و به مفهوم اغلب سهل الحصول "یک دنیا" ضرورتی جدید دارد. در تمامی این ها، با این حال، ما باید اذعان کنیم که هیچ کس نمی تواند بدان وحدت غیر عادی پیچیده دنیای ما را.

جدل های وحشتناکی که مردم را تحت چارچوب های نادرست وحدت مثل "آمریکایی"، "غرب" و یا "اسلام قرار داده و هویت های جمعی را برای تعداد بیشماری از افرادی که فی الوقع متنوع هستند، به ارمغان آورده، نمی تواند همانند آن ها نیرومند باقی بماند، و باید با آن مقابله شود. ما هنوز هم مهارت های تفسیری عقلانی و منطقی داریم که میراث آموزش انسانی است، و نه تقوای احساساتی که از بازگشت ما به سوی ارزش های سنتی و یا کلاسیک لذت می برد اما به عنوان فعالیتی پویا در گفتمان منطقی سکولار. دنیای سکولار دنیای تاریخی است که به دست بشر ساخته شده است، تفکرات نقادانه به دستوراتی برای پیوستن به رتبه هایی که بر ضد یک و یا دو شمن تعیین شده است تسلیم نمی شود. به جای  تقابل دست ساز تمدن ها، ما باید بر روی کار آهسته بر روی فرهنگ های مشترک تمرکز کنیم، از یکدیگر قرض بگیریم، و با هم زندگی کنیم. اما برای آن درگ گسترده و عمیق تر ما نیازمند زمان هستیم، صبر و جستجوی شکاکانه، که با باوری در جوامع تفسیری پیشتیبانی می شود گه برای پایداری در یک دنیایی که مدام تقاضاگر عمل و عکس المعل است.

انسانیت بر محور فعلیت افراد بشر و شهور ذهنی آن ها بیا شده، تا دریافت ایده ها و حاکمیت. متون را باید به عنوان متونی که ما تولید و زندگی کرده ایم در آنچه که من آن ها راه هایی دنیایی می دانم، باید خوانده شوند. اما این به هیچ وجه به معنای انحصار قدرت نیست، از آنجا که بر خلاف این، من تلاش کرده ام تا القائات، انباشت قدرت را حتی در مطالعات پیچیده نشان دهن. و در پایان، و مهم تر از همه، بشریت تنها،  و من تا آنجا پیش می روم که بگویم آخرین مقاومتی است که ما در برابر فعالیت های غیر انسانی و غیر عادلانه داریم که تاریخ بشر را از شکل می اندازد.

منبع: گاردین