ورود

وارد شدن به حساب کاربری

نام کاربری*
رمز عبور *
من را بخاطر بسپار

ساختن حساب کاربری

پر کردن تمامی گزینه های دارای * اجباری می باشد
نام
نام کاربری*
رمز عبور *
تایید رمز عبور*
ایمیل*
تایید ایمیل*
کد امنیتی*
Reload Captcha

انسان شناسی و فرهنگ

انسان شناسی و فرهنگ
کوثر حقانی شما هنوز بیوگرافی پیش فرض ندارید

آنچه که انسان شناسان انجام می دهند (بخش دوم)


نوسینده: ورونیکا استرنج انسانشناسان نشان داده اند که در امر ماندگاری بومزیست، مدیریت محدود محیطی در جوامع کوچک می تواند به همان اندازه یا حتی بیشتر از ترکیب "پارکهای ملی" و عوامل توسعه محور، تاثیرگذار باشد. پیتر لیتِل درنتیجه تحقیق خود بر دامداران ماسایی در کنیا اینگونه مثال می زند: من از سوی خدمات حیات وحش کنیا (KWS)  برای احداث یک واحد مطالعات اجتماعی-اقتصادی دعوت شده بودم تا بر تاثیرات پروژه نظارت داشته و از یک پروژه حفاظتیِ جامعه محور کسب اطلاع کنم. نقشی که زیستگاه روستایی در شرق آفریقا در ایجاد دشتهای ساوانا و بومزیستِ غنیشان ایفا میکند را نباید دست کم گرفت. شرق آفریقا حامل یک سابقه غنی تاریخی و دیرینه شناختی است که تاثیر مهم زندگی روستایی بر مناطق ساوانایی و گله های وحشی ساکن درآنجا را نشان میدهد...شواهد کاملا گویای این امر است که اکوسیستم ساوانایی در شرق آفریقا که شامل غنی ترین تنوع و تراکم...
ادامه خواندن
برچسب ها:

فرهنگ و فعالیت های توسعه محور


  منبع: کتاب آنچه که انسان شناسان انجام می دهند نوسینده: ورونیکا استرنج فرهنگ و فعالیتهای توسعه محور اسکارلت اپشتاین تحصیلات عملی و حمایت تحصیلی (PEGS)، کینگزوِی، انگلستان بیست سالی می شود که بازنشسته شده ام و درطیِ این دوران  بطور مداوم در حوزه انساشناسیِ توسعه فعالیت داشته و پروژه های تحقیقاتی ای را که به مشکلاتِ جوامعِ درحالِ توسعه می پردازد هدایت می کردم. اولین پروژه من یک مطالعه "چهار ساله فرافرهنگی از رشد جمعیت و فقر در روستاها و دومین پروژه هم یک مطالعه کارمحور از نقشِ زنان روستایی در امر توسعه بوده است". در این تحقیق هم با دانشجویان جهان سومیِ مقطع دکترا همکاری داشتم: بیست درصد دانشجویانم امروز در کشورهای زادگاهشان به درجه استادی رسیده اند و بیست درصد دیگر در حوزه سلامت و تحصیلات مشغول بکار هستند و شصت درصد مانده هم در پروژه های مربوط به امر توسعه در آفریقا و آسیا فعالیت دارند....
ادامه خواندن

معرفی کتاب آنچه که انسان شناسان انجام می دهند


نوسینده: ورونیکا استرنج من در مورد برخی مسائل فرهنگی، جدال های سیاسی و تناقضاتی که ممکن است برای سازمانهای مردم نهادِ پیشرویی که در "جوامع فرهنگی"  یا میانِ گروههای بومی ( مانند سازمانهای مردم نهادی که در سطوح وسیعتر فرآیندهای سیاسی و اقتصادی ملی و جهانی فعالند) مشغول بکار هستند رخ دهد صحبت می کنم. (کویاتکوفسکی 2005:1) گاهی وقتی عمیق تر مساله را درنظر می گیریم، بینشِ انسان شناسانه درباره نیروهای محرکه داخلیِ موسسات مفید بوده و بالطبع انسان شناسان هم شروع به بررسیِ دقیقِ فعالیت های فرهنگ شناختی در سازمانهای مردم نهاد میکنند. از همین جهت لاتیشیا آتلانی_دوآل ده سال را درمیانِ کارگرانِ بخشِ خدمات می گذراند تا زمانی که آنان مشغول صدور دموکراسی به کشورهای آسیای مرکزی و شرقی در زمان پس از سقوط شوروی بوده اند، شرکای دولتی و غیردولتی آنها را مورد مطالعه قرار دهد. همین پی گیریِ فرهنگی از نزدیک نه تنها وی را با...
ادامه خواندن

انسان شناسی و همیاری: عبور از محدودیت ها


    دانش عمیق در مورد گروه ها و جوامع خاص که تحقیق قوم نگاری ابزار هایی را فراهم می آورد که انسان شناسان که به صورت بالقوه مشاوران مفیدی برای سازمان های بین المللی هستند کسانی که به عبور از مزرهای فرهنگی و همچنین ملی کار میکنند. برای مثال دخالت انسان شناسان در سازمان های دولتی در حال افزایش است; در وزارتخانه های امور خارجه، خدمات دیپلماتیک، و در سازمان هایی مانند یونسکو و یا سازمان بهداشت جهانی.  نیازی برای مهارت ها و بینش های انسان شناسی در سازمان های دولتی و غیر دولتی وجود دارد که تلاش می کند تا به مردمی که از فقر و قحطی یا بیماری رنج می برند یا برای نقض حقوق بشر درگیری یا شکنجه وجود دارد. در مناطق بعدی گاهی اوقات مشکل است که تمیز میدهد یک خط تقسیم شده بین کاری که ممکن است به عنوان طرفداری توصیف شود که بیشتر...
ادامه خواندن