ورود

وارد شدن به حساب کاربری

نام کاربری*
رمز عبور *
من را بخاطر بسپار

ساختن حساب کاربری

پر کردن تمامی گزینه های دارای * اجباری می باشد
نام
نام کاربری*
رمز عبور *
تایید رمز عبور*
ایمیل*
تایید ایمیل*
کد امنیتی*
Reload Captcha

انسان شناسی و فرهنگ

انسان شناسی و فرهنگ

ريشه‌شناسي واژة ايزد ( يزد، جشن )


نویسنده مهرنوش عسگری ريشه‌شناسي ترجمة واژة Etymology است و بحث بسيار مهمي در دانش زبان‌شناسي تاريخي براي فهم خاستگاه و چگونگي تغيير صورت و معناي واژه در طي زمان است. زبان‌شناسان پس از بازسازي زبان‌هاي اوليه مانند هندو اروپايي و خواندن زبان سنسكريت، لاتين و غيره و با استفاده از شيوه‌هاي تطبيقي بين زبان‌ها و در نظر گرفتن تحولات آوايي و معنايي، صورت‌هاي اصيل و اصلي واژه‌ها را از اين طريق بازسازي و به ريشه‌هاي بسياري از واژه‌ها دست يافتند. بر اين اساس مي‌توان بسياري از واژه‌هايي را كه امروزه در زبان‌ فارسي به كار مي‌روند با پژوهش‌هاي ريشه‌شناسي مرتبط كرد و معناي آنها را بهتر دريافت. البته نبايد فراموش كرد كه دانش ريشه‌شناسي به تنهايي قادر نيست كه بافت فرهنگي و اجتماعي يك واژه را نيز بشناسد و اين كار نياز به پژوهش‌هاي جدي‌تر و بهره‌گيري از علوم ديگر مانند اسطوره‌شناسي و مطالعات فرهنگي دارد. در اينجا به ريشه‌شناسي...
ادامه خواندن

ريشه‌شناسي واژة آتش


واژة فارسي آتش برگرفته از اوستايي ātr-,āϑr-ātar-,ātərə اسم مذكر به معني آتش است( رايخلت221)، و صورت فاعلي مفرد آن ātarš،اين واژه را برگرفته از آرياييr- t(h)ā * *āt(h)ar- دانسته‌اند، قس. اشتقاق‌هاي هند باستان : atharī́- , atharyú- ، برگرفته از هند و اروپايي tr-ā ter-ā* ( توضيح دقيق و روشني براي پيشينة اين واژه داده نشده، و براي آن ريشة هند و اروپايي آغازين ā- * يا ai- *« درخشيدن، سوختن» را پيشنهاد كرده‌اند (ادلمان، راستارگويوا، 2000). صورت فارسي باستان –tarā، tr-ā «آتش» كه در تركيب به صورت‌هاي āç- < ātr-> āϑr-ظاهر مي‌شود، اين واژه در نام نهمين ماه سالِ فارسي باستان āçiyādiya به كار رفته و تركيبي است از tarā « آتش» و مشتقي از yad- «ستايش كردن» بر روي هم ماه پرستش آتش (كنت 166a) نيز در نام āçina مركب از āç- + پسوند ina- كه از tarā گرفته شده و بازمانده‌اي است از آيين آتش. فارسي ميانه...
ادامه خواندن