ورود

وارد شدن به حساب کاربری

نام کاربری*
رمز عبور *
من را بخاطر بسپار

ساختن حساب کاربری

پر کردن تمامی گزینه های دارای * اجباری می باشد
نام
نام کاربری*
رمز عبور *
تایید رمز عبور*
ایمیل*
تایید ایمیل*
کد امنیتی*
Reload Captcha

انسان شناسی و فرهنگ

انسان شناسی و فرهنگ

آرتاویلا، شهر مقدس


جعفر سپهری در‭ ‬دامنه‭ ‬كوه‌هاي‭ ‬غرب‭ ‬درياي‭ ‬خزر‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬كهن‌ترين‭ ‬شهرهاي‭ ‬جهان،‭ ‬و‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬سرفرازترين‭ ‬شهرهاي‭ ‬ايران،‭ ‬استوار‭ ‬و‭ ‬پابرجاي‭ ‬ايستاده‭ ‬است‭. ‬از‭ ‬روزگاران‭ ‬كهن‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬امروز‭ ‬همچون‭ ‬روح‭ ‬جاويدان‭ ‬ايران‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬دشمنان‭ ‬ستم‌پيشه‭ ‬تاريخ‭. ‬نه‭ ‬مغول‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬روس،‭ ‬نه‭ ‬رومي‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬تازي‭ ‬نتوانستند‭ ‬سرشت‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬براندازند‭. ‬ساختار‭ ‬شهر‭ ‬به‭ ‬دوران‭ ‬كيانيان‭ ‬منسوب‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬ديواره‭ ‬گرداگرد‭ ‬پيرامون‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬كيخسرو‭ ‬برافراشت‭. ‬در‭ ‬دور‭ ‬نخستين‭ ‬دوره‭ ‬شكوفايي‭ ‬آرياييان،‭ ‬اورارتورها،‭ ‬شهري‭ ‬مهم‭ ‬و‭ ‬ارجمند‭ ‬بود‭. ‬پندارهاي‭ ‬نيك‭ ‬زرتشت‭ ‬پيامبر‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬شهر‭ ‬گسترش‭ ‬يافت‭. ‬از‭ ‬اين‭ ‬رو‭ ‬شهر‭ ‬مقدس‭ ‬"آرتاويلا"‭ ‬ناميده‭ ‬شد‭. ‬آرد‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬واژگان‭ ‬اردوان‭ ‬و‭ ‬اردشير‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬چشم‭ ‬مي‌خورد‭ ‬به‭ ‬معني‭ ‬بزرگ‭ ‬و‭ ‬مقدس‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬ويل‭ ‬و‭ ‬وين‭ ‬به‭ ‬معني‭ ‬شهر‭ ‬همچون‭ ‬پنجوين‭ (‬پنج‭ ‬شهر‭). ‬در‭ ‬دوران‭ ‬هخامنشيان‭ ‬و‭ ‬سپس‭ ‬اشكانيان‭ ‬مهم‌ترين‭ ‬شهر‭ ‬ساتراپي‭ ‬آذرآبادگان‭ ‬يا‭ ‬آتورپادگان‭ ‬بود‭. ‬در‭ ‬دوران‭ ‬پيروز‭ ‬ساساني‭ ‬بازسازي‭ ‬شد‭. ‬از‭ ‬اين‌رو‭ ‬به‌اذان‭ ‬‌پيروز‭ ‬و‭...
ادامه خواندن

دنا نگینی درخشان بر تارک ابرسن (زاگرس)


بهمن ایزدی ماهنامه سفر شماره ۵۶ رشته‌كوه‭ ‬اَبَرسِن‭ (‬زاگرس‭) ‬از‭ ‬ناحيه‭ ‬قفقاز‭ ‬آغاز‭ ‬مي‌شود‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬عبور‭ ‬از‭ ‬كردستان‭ ‬عراق،‭ ‬پيكره‭ ‬اصلي‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬ايران‭ ‬استقرار‭ ‬مي‌يابد‭ ‬و‭ ‬بال‌هاي‭ ‬حيات‌بخش‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬تا‭ ‬كرانه‌هاي‭ ‬خليج‌فارس‭ ‬و‭ ‬تنگه‭ ‬هرمز‭ ‬مي‌گسترد‭. ‬ابرسن‭ ‬از‭ ‬برخورد‭ ‬صفحات‭ ‬زمين‭ ‬ساختي‭ ‬عربي‭ ‬و‭ ‬هند‭ ‬و‭ ‬استراليايي‭ ‬با‭ ‬صفحه‭ ‬اوراسيا‭ ‬شكل‌گرفته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬مهم‌ترين‭ ‬ذخيره‌گاه‌هاي‭ ‬گياهان‭ ‬ايران،‭ ‬توراني‭ ‬و‭ ‬زيستگاه‭ ‬متنوع‭ ‬جانوران‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬ذخيره‌گاه‭ ‬40درصد‭ ‬آب‭ ‬شيرين‭ ‬و‭ ‬تجديدپذيركشور‭ ‬است‭. ‬همين‭ ‬مزيت‌ها‭ ‬شرايطي‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬وجود‭ ‬آورده‭ ‬تا‭ ‬از‭ ‬ديرباز‭ ‬در‭ ‬پهنه‭ ‬وسيعي‭ ‬از‭ ‬جنوب‭ ‬غرب‭ ‬و‭ ‬جنوب‭ ‬كشور‭ ‬كهن‌ترين‭ ‬تمدن‌هاي‭ ‬بشري‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬زيست‌بوم‭ ‬تشكيل‭ ‬شود‭. ‬استقرار‭ ‬ابرسن‭ ‬از‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬به‌سوي‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬سه‭ ‬بخش‭ ‬شمالي،‭ ‬مركزي‭ ‬و‭ ‬جنوبي‭ ‬تقسيم‭ ‬مي‌گردد‭.‬ رشته‌كوه‭ ‬دنا‭ ‬بخش‭ ‬مهمي‭ ‬از‭ ‬رشته‌كوه‭ ‬ابرسن‭ ‬مركزي‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬نقش‭ ‬به‌سزايي‭ ‬در‭ ‬ايجاد‭ ‬تعادلات‭ ‬اكولوژيك‭ ‬جنوب‭ ‬غرب‭ ‬كشور‭ ‬ايفا‭ ‬مي‌كند‭. ‬دنا‭ ‬مانند‭ ‬ديواري‭ ‬عظيم،‭ ‬بين‭ ‬مرزهاي‭...
ادامه خواندن
برچسب ها:

بحران آب یا خشکسالی مدیریت؟


همایون ذرقانی موضوع‭ ‬خشكسالي‭ ‬و‭ ‬كمبود‭ ‬آب،‭ ‬يك‭ ‬معضل‭ ‬جهاني‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬مديريت‭ ‬منابع‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬جلوگيري‭ ‬از‭ ‬هرزرفتگي‭ ‬و‭ ‬بازيافت‭ ‬دوباره‭ ‬آن‭ ‬با‭ ‬فناوري‌هاي‭ ‬جديد‭ ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬همه‭ ‬دولت‌هاي‭ ‬توسعه‌گرا‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭. ‬از‭ ‬آن‭ ‬جايي‭ ‬كه‭ ‬كارآمد‭ ‬نبودن‭ ‬برنامه‌ريزي‭ ‬در‭ ‬زمينه‭ ‬مديريت‭ ‬منابع‭ ‬آبي‭ ‬مي‌تواند‭ ‬توسعه‭ ‬صنعت‭ ‬گردشگري‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬چالش‭ ‬جدي‭ ‬روبرو‭ ‬كند‭ ‬در‭ ‬نشست‭ ‬ماهنامه‭ ‬سفر‭ ‬بر‭ ‬آن‭ ‬شديم‭ ‬تا‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬كارشناسان‭ ‬عرصه‭ ‬آب،‭ ‬آقايان‭ ‬عباس‭ ‬شفيعي‌تبار‭ ‬مديرعامل‭ ‬شركت‭ ‬ايسوكو،‭ ‬رضا‭ ‬نجفي‌راد‭ ‬از‭ ‬شركت‭ ‬تصفيه‭ ‬آب‭ ‬مارتك‭ ‬تركيه،‭ ‬عباس‭ ‬پورجم‭ ‬از‭ ‬شركت‭ ‬تجهيز‭ ‬آب‭ ‬جم،‭ ‬حسين‭ ‬نعمايي‭ ‬مديرعامل‭ ‬شركت‭ ‬ارمندآب،‭ ‬محمدحميد‭ ‬ايجازي‭ ‬كارشناس‭ ‬مديريت،‭ ‬بهمن‭ ‬ايزدي‭ ‬كارشناس‭ ‬اكوتوريسم‭ ‬و‭ ‬فريبرز‭ ‬رييس‭ ‬دانا‭ ‬اقتصاددان،‭ ‬موضوع‭ ‬مديريت‭ ‬منابع‭ ‬آبي‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬بحث‭ ‬بگذاريم‭:‬ رضا‭ ‬نجفي‌راد‭:‬‭ ‬آب‭ ‬اين‭ ‬روزها‭ ‬چالش‭ ‬مهم‭ ‬طبيعت‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬ده‭ ‬سال‭ ‬آينده‭ ‬قيمت‭ ‬يك‭ ‬ليتر‭ ‬آب‭ ‬بسيار‭ ‬بيشتر‭ ‬از‭ ‬يك‭ ‬ليتر‭ ‬بنزين‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭. ‬حتي‭ ‬در‭ ‬زمينه‭ ‬صنعت‭ ‬هتلداري‭ ‬هم‭ ‬چنين‭ ‬قضيه‌اي‭ ‬صدق‭ ‬مي‌كند‭....
ادامه خواندن

این جا هنوز بوی تاریخ می دهد


  همایون ذرقانی شبکه‌راه‌اهن، پل‌ها و تاثیرات عبور ریل از میان جوامع روستایی جاذبه‌های پنهان هستند که معمولا از کانون توجه عموم مردم دور مانده است. عموما سابقه تاریخی راه‌آهن و نقش آن در گذردهی متفقین را به خوبی می‌دانیم اما ساخت آن اراده‌ای را پشتوانه داشت که حالا با مشاهده تاثیرات آن در اطراف به اهمیت آن پی می‌بریم. در واقع تور گردشگری راه‌آهن در نظر دارد تا چنین پیشینه‌ و رفتاری را به گردشگران و علاقه‌مندان این نوع سفرها یادآوری کند.  ایجاد راه آهن سراسری یکی از آرزوهای ملی و البته بزرگ ما ایرانیان بود. تحقق این آرزوی ملی تا سال ۱۳۰۶ به طول انجامید.  حالا تور گردشگری راه‌آهن تاثیر این ساخت و ساز عظیم را پیش رو می‌گذارد. این که شما قادر باشی با یک قطار اختصاصی در مسیرهای ریلی سفر کنی تنها به قصد دیدن پل ها، ایستگاه‌ها و سوزن‌های قدیمی ریلی پیاده شوی در روستاها...
ادامه خواندن

آشوراده، حکایت بیم و امیدآشوراده، حکایت بیم و امید همایون ذرقانی آشوراده از لحاظ زیست‌محیطی منطقه‌ای بسیار حساس است. در پهنه شمال کشور تنها منطقه‌ مصون‌مانده از دست‌اندازی‌های سودجویانه است.  این‌جا اکوسیستم کم‌نظیر و شکننده‌ای دارد. از دیرباز واگذاری بخشی از اراضی این منطقه به بخش خصوصی برای بهره‌برداری‌های گردشگری و تفریحی از زمان دولت آقای خاتمی تا دولت آقای روحانی همواره محل مناقشه و کشمکش بوده است و دوستداران محیط‌زیست همواره معترض نحوه واگذاری این منطقه بسیار حساس به بخش خصوصی بود‌ه‌اند. در میزگردی که در تحریریه ماهنامه سفر برگزار شد، کارشناسان تاکید دارند که واگذاری این منطقه به بخش خصوصی هیچ ضرورتی ندارد و این محیط طبیعی که مامن حیات وحش و پرندگان منحصر به‌فرد است باید به حال خود رها شود. در این نشست کارشناسی آقایان محمد درویش کارشناس محیط زیست، بابک توتونچی جامعه شناس و کنشگر مدنی دبیرکل ستاد مردمی نجات آشوراده (سمنا)، خانم نفیسه سعادتی عضو شورای مرکزی سمنا،...
ادامه خواندن
برچسب ها:

سینه کش آشیانه عقاب، یادداشت‌های سفر به الموت


    همایون ذرقانی الموت و طبیعت یگانه آن گزینه‌ای دست اول برای یک گشت دو روزه از تهران و یا قزوین است. این منطقه از دیرباز در کانون توجه طبیعت‌گردان و کوهنوردان بوده و روستاییان منطقه معمولا اتاق‌های خود را برای اقامت  محدود در اختیار می‌گذارند. به ویژه نقطه عطف این سفر یعنی قلعه الموت که پیشینه تاریخی پر رمز و رازی هم دارد و این روزها با افسانه‌پردازی‌ها و خیال‌پردازی‌هایی هم همراه است. این داستان‌ها البته چندان ایرادی هم ندارد و همه جای دنیا در مواردی می‌تواند به جذابیت‌های بازدید از یک مسیر بیافزاید. گردشگر کنجکاو می‌تواند دستکم ویرانه‌های ۲۰ قلعه در روستاهای همجوار و کوه‌های مشرف به دشت‌ها را در الموت شرقی و غربی بکاود. چنانچه بخواهید از تهران به سمت  الموت حرکت کنید کافی است ساعت 5 صبح تهران را به سمت قزوین ترک کنید. اتوبان فراخ تهران - قزوین را که پشت سر بگذارید نرسیده...
ادامه خواندن

بزم طبیعت، سیر متفاوت در استان کردستان


آوات مکاری وقتی که ملاک انتخاب مقصد و انگیزه رفتن به دل طبیعت بر اساس تفاوت در دیدن جاذبه‌ها باشد، کردستان یکی از متفاوت‌ترین مقاصد گردشگری در ایران است. زیرا که فرهنگِ همیشه پویا و زنده مردم کردستان در دل طبیعت بکر جاری و هماهنگ با طبیعت است و از سویی دیگر، تنوع و بکر بودن جاذبه‌های طبیعی در تمام زمینه‌ها، گردشگران را به اشتیاق بیشتر برای سفر به کردستان تشویق می‌کند. تنوع رنگ در لباس‌های باوقار کردی منشعب از طبیعت هزار رنگ کردستان است. طبیعتی که کوهستان‌های رفیع، جنگل‌های بلوط، پرندگان هزار رنگ، رودخانه‌های خروشان، روستاهای زیبا با معماری متفاوت، دشت‌های مرتفع و ده‌ها دریاچه و آبشار‌های فصلی و دائمی را در دل خود جای داده است و وقتی که همه این تنوع و تفاوت در کنار فرهنگ مهمان‌نواز مردم کردستان قرار می‌گیرد لبخند رضایت و آرامش بر جان گردشگران و خاطره فراموش نشدنی را در اذهان به جای...
ادامه خواندن

نمادهای اسطوره‌ای فرش خشتی


گرد‭ ‬آورنده‭: ‬ ‭ ‬حسن‭ ‬حبيب‭ ‬اله‌زاده‭ - ‬حسن‭ ‬اسلامي‭ ‬پناه فرش‭ ‬خشتي‭ ‬از‭ ‬اصيل‌ترين‭ ‬و‭ ‬مشهور‌ترين‭ ‬فرش‌هاي‭ ‬ايران‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬قدمت‭ ‬بافت‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬استناد‭ ‬قالي‭ ‬پازيريك،‭ ‬به‭ ‬اوايل‭ ‬دوران‭ ‬هخامنشي‭ ‬باز‭ ‬مي‌گردد‭. ‬اين‭ ‬فرش‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬تكرار‭ ‬نقوش‭ ‬مستطيل‭ ‬شكل‭ ‬يا‭ ‬مربع‭ ‬شكل‭ ‬با‭ ‬رنگ‌بندي‭ ‬نامنظم‭ ‬بافته‭ ‬مي‌شود،‭ ‬آميزه‌اي‭ ‬از‭ ‬شكل‌ها‭ ‬و‭ ‬رنگ‌هاي‭ ‬متاثر‭ ‬از‭ ‬طبيعت‭ ‬و‭ ‬باور‌ها‭ ‬و‭ ‬ريشه‌هاي‭ ‬فرهنگي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬آفريده‭ ‬ذهن‭ ‬خلاق‭ ‬بافندگان‭ ‬است‭. ‬تكرار‭ ‬اجزاي‭ ‬مستطيل‌شكل‭ ‬كه‭ ‬نشان‭ ‬از‭ ‬انسجام‭ ‬و‭ ‬هماهنگي‭ ‬اجزا‭ ‬دارد،‭ ‬از‭ ‬اجتماع‭ ‬چهار‭ ‬عنصر‭ ‬پديد‭ ‬آورنده‭ ‬ماده‭ ‬حكايت‭ ‬مي‌كند‭ ‬و‭ ‬گسترش‭ ‬يك‭ ‬نقش‭ (‬خشت‭) ‬در‭ ‬كل،‭ ‬نوعي‭ ‬وحدت‭ ‬در‭ ‬هنر‭ ‬سنتي‭ ‬اين‭ ‬مرز‭ ‬و‭ ‬بوم‭ ‬ايجاد‭ ‬مي‌كند‭. ‬ سرچشمه‭ ‬خلق‭ ‬چنين‭ ‬طرحي،‭ ‬ريشه‭ ‬در‭ ‬برهه‌اي‭ ‬از‭ ‬تاريخ‭ ‬ايل‭ ‬بختياري‭ ‬دارد‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬سرزمين‌هاي‭ ‬گرمسيري‭ ‬زندگي‭ ‬مي‌كردند‭. ‬در‭ ‬آن‭ ‬زمان‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬قالب‌هاي‭ ‬خشتي‭ ‬منحصر‭ ‬به‭ ‬ساخت‭ ‬خانه‌هاي‭ ‬اشرافي‭ ‬و‭ ‬بناهاي‭ ‬سلطنتي‭ ‬بود،‭ ‬اما‭ ‬اين‭ ‬قالب‌هاي‭ ‬خشتي‭ ‬به‭ ‬ديگر‭ ‬امور‭...
ادامه خواندن
برچسب ها:

با بلوط ها حرف بزن


    مجتبي‭ ‬سلطاني   استان لرستان پر است از جلوه‌گری‌های طبیعت که به صورت کوه‌ها، دشت‌ها، رودخانه و آبشارهایی در دره‌های زاگرس خودنمایی می‌کنند. تعداد این دست آثار در این استان به قدری زیاد است که معرفی همۀ آن‌ها یک کتاب وزین و قطور لازم دارد. بخشی از این دیدنی‌ها در محدودهای میان شهرستان‌های دورود و بخش پاپی خرم آباد قرار گرفته‌اند که در این نوشتار به معرفی تعدادی از آن‌ها خواهیم پرداخت. از جمله اماکن زیبایی که در این گزارش شرح داده می‌شوند شامل دریاچه گهر، آبشار بیشه، طبیعت سپید دشت (گازه و دره اناران) و آبشار زیبای تله‌زنگ یا شوی هستند. راه دسترسی به این آثار از دو طریق قطار و جاده‌های محلی است. وجود قطار امکان سفر برای مسافرانی که خودرو شخصی ندارند و یا در پی مسافرتی لذیذ و کم هزینه‌اند را مهیا می‌کند. از سویی دیگر قطار شمال به جنوب که از این منطقه...
ادامه خواندن